AVUKAT GİRİŞİ
Bursa Barosu Yönetim Kurulunun 06/12/2018 tarihli kararı ile kurulan CMK Eğitim ve Koordinasyon Merkezi'nin amacı;Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi olan Adil Yargılanma hakkı çerçevesinde Bursa Barosu'na kayıtlı ,gönüllük esasına göre CMK atama listesine kayıt olmak üzere başvuran ve Bursa Barosunca ataması yapılan zorunlu müdafilere gerek atama listesine  girerken gerekse CMK atama listesinde bulundukları süre zarfında eğitim vermektir. Merkez tarafından verilen  CMK eğitimlerinin; Avukatlık yasası , CMK , mevzuat , meslek ilkeleri ve kuralları ile Bursa Barosu  yönetmelikleri ve iç yönergeleri çerçevesinde, verimli, düzenli ve  mesleki kalitede yapılmasını sağlamaktır.