AVUKAT GİRİŞİ

Görevin İfasında Dikkat Edilmesi Gereken Asgari Kurallar

Cmk Kapsamında Müdafi Ve Vekillik Görevinin İfasında Dikkat Edilmesi Gereken Tavsiye Niteliğinde Asgari Kurallar

 1. Görev kapsamında hukuki yardımda bulunulan kişi ve varsa yasal temsilcisi ile temel adli işlemler öncesinde görüşülmelidir.
 2. Görevlendirme  ile ilgili suç tipi hakkında mevzuat incelemesi yapılmalıdır.
 3. Özellikle şüpheli ve sanığın ifade ve sorgusu öncesinde; şikayetçi, mağdur ve katılanın şikayet ve beyanın alınması öncesinde görüşme sağlanıp ham bilgi alınmalıdır.
 4. Görevlendirme kapsamında hukuki yardımda bulunulan kişi bakımından soruşturma ve kovuşturma evrakı incelenmelidir.
 5. Kişi tutuklu veya gözaltında ise ziyaret edilmelidir.
 6. Çocuklarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda çocuğun üstün yararı ile ilgili temel ilke ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik talepte bulunmaya özen gösterilmelidir.
 7. Şüpheli veya sanığın ifadesi alınmadan veya sorguya çekilmeden önce CMK 147 ve 148. Maddelerde tanımlanan haklar kendisine etkili ve anlaşılır şekilde hatırlatılmalıdır.
 8. İsnat edilen eylemle ilgili varsa etkin pişmanlık halleri paylaşılmalıdır.
 9. Suçtan zarar gören, mağdur ve katılana, başta CMK 153, 234,239 Maddeleri olmak üzere temel hakları kendisine hatırlatılmalıdır.
 10. Lehe delillerin toplanması için temsil edilen kişi ile iletişim halinde gerekli talepler yapılmalıdır.
 11. Koruma tedbirlerinin kanuna aykırı şekilde uygulanması halinde tazminat talebinde bulunma hakkının olduğu ilgililere hatırlatılmalıdır.
 12. Hukuki yardımda bulunulan kişinin açık iradesine aykırı olmamak üzere İtiraz ve temyiz başta olmak üzere kanun yoları etkin şekilde kullanılmalıdır.
 13. Güncel mevzuat bulundurma ve kullanmaya özen gösterilmelidir.
 14. Gerektiğinde; uzman mütalaasından yararlanma, doğrudan soru sorma  gibi etkin yargılama faaliyetlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 15. Mesleğin ifası veya bir hakkın etkin şekilde kullanılmasında sorunla karşılaşıldığında baro ve  konu ile ilgili çözüm mekanizmalarının devreye sokulmasına özen gösterilmelidir.

Not: Bu kurallar; Bursa Barosu tarafından CMK Müdafi / Vekillerine yönelik 06 Şubat / 05Mart 2016 tarihleri arasında yapılan eğitim çalışması sırasında saptanmış olup, tavsiye niteliğinde duyurulmuştur.