AVUKAT GİRİŞİ

Tahkim Komisyonu

Komisyonun Tanıtımı ve Genel Amaçları

Bursa Barosu Tahkim Komisyonunun kuruluş amacı tahkim müessesesinin hukuk sistemimiz içerisindeki yerinin tesbiti ile tahkim müessesesi içerisinde meslektaşlarımızın ve baronun hak ve sorumluluklarının ve rollerinin belirlenmesidir. Komisyonun amacı tahkim uygulamasının yaygınlaşmasının sağlanması ve yaygınlaşacak tahkim uygulamalarında meslektaşlarımızın aktif olarak rol almalarının sağlanmasıdır. Komisyon tarafından gerek Türk Hukuk Sistemi ve gerekse Milletlerarası Hukuk Sistemi incelenerek tahkim mevzuatı araştırılacaktır. Örnek tahkim uygulamaları araştırılacaktır. Tahkim mevzuatı ile Avukatlık Kanunu bir arada incelenerek Bursa Barosu bünyesinde tahkim konusunda bilirkişilik yapmak isteyen meslektaşlarımızdan oluşacak bir komisyon kurulmasının ve tahkim konusunda Bursa Barosu bünyesinde bilirkişilik hizmetinin verilmesinin uygunluğu ve koşulları araştırılacaktır. Yasal açıdan uygunluğunun tesbiti halinde tahkim komisyonu tarafından, tahkim konusunda düzenlenen her türlü faaliyet takip edilip meslektaşlarımıza duyurulacaktır. Bursa Barosu bünyesinde tahkim konusunda eğitimler, paneller ve söyleşiler, vs. düzenlenerek, baromuzun ilgili meslektaşlarımızın tahkim konusunda mesleki gelişimlerine katkısı sağlanacaktır. Görsel ve yazılı medya aracılığı ile toplum hukuki uyuşmazlıklarının Bursa Barosu aracılığı ve meslektaşlarımız eli ile tahkim yolu ile çözümüne özendirilecek ve böylelikle tahkim müessesesinin, eğitimleri ve mesleki birikimleri gereği konunun gerçek uzmanı olan meslektaşlarımız için maddi kazanca dönüşmesi sağlanacaktır.

Kuruluş amacımızı gerçekleştirmek üzere komisyonumuz tarafından öncelikle Türk Hukuku ve Milletlerarası Hukuk incelenerek Tahkim konusunu düzenleyen mevzuat tesbit edilmiştir. Örnek tahkim uygulamaları ve tahkim heyetleri araştırılmıştır. Tahkim Bilirkişiliğini, bilirkişilik listelerinin nasıl oluşturulacağını, bilirkişilik ücretlerinin nasıl belirleneceğini düzenleyen örnek yönetmelikler incelenmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İkinci Özel Hukuk Sempozyumu – Tahkim” konulu 14.02.2009 tarihli Sempozyuma ait bilgiler komisyon üyeleri ile paylaşılmış, ancak komisyon üyeleri tarafından sempozyuma katılım olmamıştır.