AVUKAT GİRİŞİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 K. Sayılı Kararı Hakkında