AVUKAT GİRİŞİ

İdari yargıda revizyon

BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLDİ

2015 yılında kurulan Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Eskişehir illerinin de bağlandığı Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin kadrosu 2016 yılında başka illere atanmış, Bursa İdare ve vergi mahkemeleri de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmişti. HSK'nın 7 Temmuz 2021 tarihli kararıyla Bursa Bölge İdare Mahkemesi kadrosu yeniden oluşturuldu ve - Eskişehir ilinin bölge idare mahkemesi yönünden; Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, - Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova illerinin bölge idare mahkemesi yönünden; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına, - Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya illerinin bölge idare mahkemesi yönünden; İzmir Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi.