AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Barosu, SGK'ya Bursa iş yaşamının iki yıllık bilançosunu sordu

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, il genelinde iş yaşamına ilişkin son iki yıllık tabloyu ortaya koymak ve bu konuda toplumsal ve hukuki çalışmalar yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü'ne bazı sorular yöneltti.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun imzasıyla SGK Bursa İl Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda yöneltilen sorular şöyle:

“Bursa ili özelinde, her 1 yıllık dönem için bilgiler ayrı ayrı belirtilmek üzere;

1-)  01 Mart 2019 - 28 Şubat 2020 ve 01 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 arasında 1'er yıllık dönemlerde (toplam 2 yıllık) kaç işçinin iş akdinin sona erdiği, İşten Ayrılma Bildirgeleri'ndeki işten ayrılma kodlarının ne/kaç olduğu (3, 4, 5, 18, 22, 29 vs. gibi);

2-) 01 Mart 2019 - 28 Şubat 2020 ve 01 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 arasında 1'er yıllık dönemlerde (toplam 2 yıllık) iş akdi sona eren işçilerin kaçına işsizlik ödeneği ödendiği, kaçının işsizlik ödeneğini hak kazandığı yasal sürenin sonuna kadar almaya devam ettiği;

3-) 01 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 arası 1 yıllık dönemde kaç işçi için Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapıldığı, kaçının başvurusunun kabul edilerek ödenekten faydalandırıldığı, kaç işçiye kaç ay boyunca ödenek ödendiği, gerçeğe aykırı KÇÖ başvurusu yapan işveren tespiti yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa sayısı ve kurumunuzca yaptırımlarının ne olduğu;

4-) Ücretsiz izin desteğine ilişkin yasanın yürürlüğe girdiği günden işbu başvuru tarihine kadar olan dönemde kaç işçinin yasa gereği ücretsiz izin desteğinden faydalandırıldığı, kaç işçiye kaç ay boyunca ücretsiz izin ödeneği ödendiği, gerçeğe aykırı ücretsiz izin başvuru yapan işveren tespiti yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa sayısı ve kurumunuzca yaptırımlarının ne olduğu;

5-) Fesih yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiği günden işbu başvuru tarihine kadar olan dönemde fesih yasağının ihlaline ilişkin kurumunuzca kaç tane işten çıkarma tespiti yapıldığı, bunlara ilişkin uygulanan idari yaptırım sayısı ve yaptırımların ne şekilde olduğu;

6-) 01 Mart 2019 - 28 Şubat 2020 ve 01 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 arasında 1'er yıllık dönemlerde (toplam 2 yıllık) kaç işçi için iş kazası bildirimi yapıldığı, bildirim yapılan kazaların kaçının yaralanma, kaçının ölüm, kaçının kalıcı maluliyetle sonuçlandığı, iş kazasının bildirildiği işverenlerin kaçına ve ne şekilde idari yaptırım uygulandığı;

7-) 01 Mart 2019 - 28 Şubat 2020 ve 01 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 arasında 1'er yıllık dönemlerde (toplam 2 yıllık) kaç işinin kurumunuza (Alo 170 hattıyla ya da yazılı başvuruyla) kayıt dışı çalışma ihbarında bulunduğu, kaç işçinin kayıt dışı çalıştırıldığına dair tespit yapıldığı hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca Kurumunuzdan talep ederiz.”