AVUKAT GİRİŞİ

20 baro, avukatın savunmaya ilişkin belgelerinin fiziki olarak aranmasını sağlayan yönetmelik için iptal başvurusu yaptı

20 baro, Danıştay'a başvurarak, 29 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedi.

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Yalova baro başkanlarının yaptığı başvuruda, dava konusu yönetmeliğin 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinde, “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. Avukatların hükümlü ile kurumda yapmış olduğu görüşme sırasında konuşmaları yansıtan ve bizzat avukat tarafından elle tutulan kayıtlar hakkında da bu bent hükümleri uygulanır” hükmü yer alıyor.

Bu madde ile terör kapsamındaki suçlarda avukatın savunmaya ilişkin belgelerinin fiziki olarak aranabilmesinin önünün açıldığı belirtilen dava dilekçesinde, Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yargı içtihatları ve mevzuata aykırılıklar sıralandı.

Dava dilekçesi için tıklayınız