AVUKAT GİRİŞİ

Türkiye, barındırdığı mülteci sayısı ile dünyada birinci sırada

 

Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Mülteci Komiserliği'nin yayınladığı son rapora göre dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturan 79,5 milyon insan zorla evlerinden ve yurtlarından edilmiştir. Türkiye, zorla yerinden edilmiş 4 milyonu aşkın insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu konuda ülkemiz dünyada birinci sıradadır.

Ancak Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu çekince sebebiyle, sadece Avrupa'dan gelen sığınmacılara mültecilik statüsü tanımaktadır. Uluslararası ve geçici koruma statüsünde olan sığınmacıların Türkiye'de kalıcı bir korunma statüsü bulunmamaktadır. Bu durum başta sağlık hakkı olmak üzere birçok hakka erişim konusunda ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz mart ayında Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar sırasına pek çok mülteci hayatını kaybetmiş, binlerce mülteci de hak ihlaline uğramıştır. Sınırda yaşanan bu insanlık dramının üstüne bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, hassas ve kırılgan durumdaki mültecilerin durumunu daha da kötüleştirmiştir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam edilen sığınmacılar ya çok uzun saatler düşük ücretle çalışmaya mecbur bırakılmış ya da hiçbir hakkı verilmeden işten çıkarılmışlardır. 6458 sayılı kanunda çalışma izni olmadan çalışma sınır dışı etme sebeplerinden biri olarak sayıldığı için hak ihlaline uğrayan mülteciler hukuki statülerini kaybetme veya sınır dışı edilme kaygısı ile herhangi bir şekilde yargı sürecine başvuramamaktadırlar. Bu durum hem ülkemizdeki kayıt dışı istihdam oranını arttırmakta hem de birçok mülteciyi kötü çalışma koşulları altında çalışmak zorunda bırakmaktadır. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bu sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Bursa Barosu olarak karşılaşılan her hak ihlalinde olduğu gibi mültecilere yönelik yapılan bütün hukuka aykırı uygulamaların ve hak ihlallerinin de karşısında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Yetkilileri de, ulusal mevzuatımızı, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uyumlu hale getirilmesi için harekete geçmeye ve tüm devletler ile uluslararası kuruluşları; hak ihlallerini durdurmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Kimsenin zorla yerinden edilmediği günlerin gelmesini umut ediyoruz.

BURSA BAROSU MÜLTECİLER VE YABANCILAR HUKUKU KOMSİYONU