AVUKAT GİRİŞİ

TÜBAKKOM 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

TÜBAKKOM 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
BASIN AÇIKLAMASI

 

            CUMHURİYET KAZANIMLARINDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ.

            İzinde olduğumuz ve sonsuza kadar da öyle kalacağımız büyük önderimiz, Kurtuluş Savaşı Destanımızın kahramanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK' ün dediği gibi: “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”.

          Bugün kuruluşunu büyük bir onur duyarak kutladığımız Cumhuriyetimiz, dünyada kadın ve kadın haklarına değer ve önem veren öncü devlettir. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Türk kadınları Cumhuriyetimizin kurulması ve devamındaki devrim yasalarıyla sosyal haklarını, ekonomik haklarını ve siyasal haklarını elde etmişlerdir. Türk Kadınlarının toplumsal statüsünü köklü bir biçimde değiştirmek ve onları sorumlu, kendine güvenen birer vatandaş haline getirmek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk ün ve Cumhuriyet zihniyetinin başlıca hedefi olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetle kadın kazanımları daha büyük olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kadının sosyal, ekonomik ve siyasi konumunu iyileştirici uygulamalara başlamıştır.

            Atatürk'ün devrimleri içinden en önemlilerinden biri olan hukuk devrimiyle kadınlar erkeklerle eşit konuma gelmiştir.  Cumhuriyet devrimleri ve değerleriyle kadın toplumsal yaşam içinde yer alarak, siyasi ve ekonomik alanda da yer almıştır.

            Türkiye Cumhuriyetinin 96. Yılında Cumhuriyetimizin devrim ve değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin kazanımlarından ödün vermeden, kadınların İnsan Haklarının sağlanması için Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine ve devrimlerine bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin muasır medeniyete erişmesi mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK' ü, silah ve devrim arkadaşlarını minnetle ve saygılıyla anıyoruz. 28.10.2019

                                             TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KADIN HUKUKU KOMİSYONU

                (TÜBAKKOM)