AVUKAT GİRİŞİ

Çocuk Hakları Komisyonları Gaziantep'te toplandı

Gaziantep Barosu ev sahipliğinde 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Çocuk Hakları Komisyonları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı


Bursa Barosu'nu temsilen Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Av. Neslihan Aktosun, Av. Esma Cansu Gümüş ve Av. Nazlıcan Kakaç'ın katıldığı çalıştayın sonuç bildirgesi şöyle:

GAZİANTEP ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

20-21 Nisan 2019 tarihinde 34 Baronun Çocuk Hakları Komisyon ve Merkezlerinden 130 avukatın katılımı ile gerçekleşen Çalıştay'da; baroların iş birliği içinde çalışmasının önemi vurgulanmış, TBB ile diğer baroların ortak kararlar doğrultusunda yapması gerekenler, ilgili bakanlıklarla iş birliği meslek içi eğitim, çocuk adaleti alanında çalışan avukatların güçlendirilmesi konularında desteği alınması kabul edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Çocuk adaleti alanının çok disiplinli çalışmayı gerektirmesi, çocuğun korunması ve desteklenmesi için diğer kurumlarla iş birliği yapılması gerektiğinden;
 • Çocuk Hakları İl ve İlçe Komisyonlarında Barolar Çocuk Hakları Merkezinden temsilci katılması, CMK ve Adli Yardım, Çocuk Hakları komisyonlarına gelen ihlalleri tartışmak, çözüm bulunamayan, mükerrer olan, genel sistem ve mevzuat değişikliği gerektiren konuları Koordinasyon Genel Kurulunda tartışılmak ve değerlendirmek üzere TBB Çocuk Hakları Komisyonuna iletmek,
 • İldeki STK ve kamu kuruluşlarıyla düzenli sorunlara odaklı toplantılar düzenlemek,
 • Bölge Baroları Çocuk Hakları komisyonlarının düzenli toplantılar yapması,
 • Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı arasında görüşmeler sağlanarak mevcut cezaevinde bulunan çocuklara hukuki yardım protokollerinin yeniden hayata geçirilmesi ve protokolü olmayan barolar için yeni protokoller yapılması,
 • TBB Çocuk hakları komisyon toplantılarına barolardan temsilci çağrılmasının önerilmesine,
 1. Yazılı görsel medyada çocukların damgalanmasına yol açacak ve çocuk hakları ihlali doğuran konularda çocuk hakları komisyonlarının birlikte ve ayrı ayrı çalışmalar yaparak;
 • Yerel basınla görüşerek çocuğa duyarlı habercilik konusunda bilgilendirme yapmak,
 • Meslek içi eğitimlerde avukatların basınla ilişkilerinde çocuğun yüksek yararı ve mahremiyetinin korunması konusunu vurgulamak,  
 • İhlallere karşı Kamu Denetçiliği Kurumu, CİMER, RTÜK, Reklamcılık Üst Kurulu Başvuru ve şikâyet hakkının kullanılması, gerektiğinde bunu tüm baroların birlikte yapılmasının sağlanması,
 • Basın Kanununa muhalefetten suç duyurularında bulunulması,
 • Çocuk kitapları, ders kitaplarında cinsiyetçi ve çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen hususlarda farkındalık yaratarak şikâyet, itiraz vs. yolların kullanılması
 • Çocukların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili çalışmalar yürütülmesi, İzmir Barosunun eğitim modülünün  diğer barolarla paylaşılmasını sağlanması,
 1. Çocuğun beden bütünlüğünün korunması kapsamında;
 • Meslek içi eğitimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yapılması,
 • Aşı karşıtlığına karşı halk sağlığı müdürlükleriyle beraber konunun bireysel değil, halk sağılığını ilgilendiren kamusal bir konu olduğunu vurgulayan farkındalık çalışmaları yapmak,
  • Sağlık tedbirleri yoluyla çocukların bu haktan yararlandırılması,
  • Bedenden kan ve örnek alınması ailenin aydınlatılmış onamını almak(topuk kanı)
 1. Yasa değişikliği gerektiren konularda;
  • Temsil kayyumluğu – menfaat çatışması aranmaksızın çocuğun bağımsız temsili, velayet davaları, evliliğe izin davaları, evlat edinme dosyalarında vs. çocuğun görüşünün gerektiği dosyalarda temsil kayyumluğunun zorunlu hale getirilmesi, uzman kayyum havuzu oluşturulması
  • Baro çocuk hakları komisyonlarının katılma taleplerinin içerik olarak güçlendirilmesi, yasal değişiklik önerileri konusunda bir Çalıştay düzenlenmesi, kamusal davalarda baroların yer alması, dört telefon kuralının baro ayağının işler hale getirilmesini sağlamak,
 2. Cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların şartları,
 • Küçük çocuklar için cezaevinde uygun alanlar yaratılmasını sağlamak, daha büyük çocuklar içinse yakınlarda bulunan kreşlere yönlendirmek, çocukların kreşlere yönlendirilmesinin aynı zamanda dış dünyaya uyum için gerekli olabileceği,
 • Baroların yaptıkları iyi çalışmaların TBB'nin iyi örneklerle Adalet Bakanlığına sunulması,
 • Yerel düzeyde yapılacak çalışmalar ile genele yaymayı kolaylaştırmak,
 • Baroların cezaevlerindeki çocukları ziyaret etmesi/raporlama için Adalet Bakanlığından izin çalışmaları ile protokollerin hayata geçirilmesi, CMK avukatlarının tutuklu çocukları ziyaret etmesini sağlamak
 1. Avukatların güçlendirilmesi,
  • ÇAS eğitimlerinin yapılması, baroların çocuk görevlendirmelerinde eğitim almış kişileri görevlendirilmesinin tüm barolara yayılması
  • Çocuk dostu usullerin yaygınlaştırılması,
  • KDK,Aile hukukunda çocuk duyarlılığına ilişkin çalışmalar,
 1. Komisyonların sürekliliğin sağlanması bakımından;
 • Faaliyetlerin Kaydı,
 • Yapılan çalışmalarda yeni üyelere aktif görev verilmesi,
 • Yeni konularda komisyonu bilgilendirme görevleri verilmesi,
 • Meslek içi eğitimlerde çocuk haklarının öne çıkarılması,
 • Katıldığımız her toplantıya (seminer-çalıştay vs ) bir yeni üye bir eski üye ile  gidilmesi,
 • Faaliyet raporu hazırlanması,
 • Merkez içi Eğitim-Atölye çalışmaları yapılması.
 1. Önleme çalışmaları kapsamında;
 • Farkındalık ve eğitimlerin; çocuklara yönelik eğitim yapmak özel uzmanlık  ve yetkinlik gerektirdiğinden  öğretmen ve ebeveynlere yönelik olarak yapılması
 • Eskişehir Barosu gibi iyi uygulama örneklerinin bir sonraki çalıştayda paylaşılması
 • Fon sağlamak için projelerin ortak alanda duyurulmasına
 1. Bir sonraki çalıştayın Antalya  Barosunun ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Antalya Barosu
Aydın Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Bilecik Barosu
Çorum Barosu
Edirne Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Hatay Barosu
Isparta Barosu
İzmir Barosu
Kırklareli Barosu
Kilis Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Malatya Barosu
Muş Barosu
Nevşehir Barosu
Ordu Barosu
Rize Barosu
Samsun Barosu
Sakarya Barosu
Siirt Barosu
Tekirdağ Barosu
Trabzon Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
Yozgat Barosu

İlgili Fotoğraflar