AVUKAT GİRİŞİ

Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen 7 haftalık Çevre ve Ekoloji Eğitimi serisi başladı.

4 Nisan 2021 Cumartesi günü başlayan online eğitimin “Kent ve Çevre Hukukunun Hak Yaklaşımı” başlıklı birinci bölümünde Doç. Dr. Tolga Şirin “Anayasal Haklar ve Çevre” konusunda konuştu. Aynı gün ikinci konuşmacı ise Dr. Öğretim Üyesi Dilşat Çiğdem Sever de “Mahkeme Kararlarında Yaşama Hakkı ve Çevre” konulu sunum yaptı.

Çevre hakkı, çevre hukukunda usul hukuku sorunları ve güncel gelişmeler ışığında çevre ve iklim hukuku konu başlıklarından oluşan online eğitim sonunda katılımcılara belge verilecek. Eğitim için Bursa Barosu'na 25 kişilik kontenjan tanındı. Ancak eğitime katılmak isteyen 61 avukat ve stajyer avukatın tümü eğitimden yararlanabildi.