AVUKAT GİRİŞİ

2020 YILI FARAZİ DAVA VE DURUŞMA ÇALIŞMASI


TAKVİM

1. Staj danışmanları tarafından çalışma gruplarının oluşturulması ve dava çalışma dosyalarının teslimi: Her staj danışmanı, danışmanı olduğu stajyer grubundan hukuk davacı - hukuk davalı, ceza iddia - ceza savunma gruplarını oluşturur. Danışman avukatlar tarafından staj yürütme kuruluna birer hukuk ve ceza temsilcisinin isim ve iletişim bilgileri bildirilir.

2. Staj yürütme kurulu tarafından farazi dava olayları 24 Şubat 2020 tarihinde baro web sayfasında ilan edilir.

3. Tarafların Kura Çekimi : 24 Şubat 2020 Pazartesi Saat 13:00
Yeri : Bursa Baro Evi Konferans Salonu

4.    A- Ceza Grubu için ;

 • İddianame Teslim Tarihi : 16 Mart 2020 (saat 18:00)
 • Savunma Teslim Tarihi: 16 Nisan 2020 (saat 18:00)

      B- Hukuk Grubu İçin ;

 • Dava dilekçesi : 16 Mart 2020 (saat 18:00)
 • Cevap dilekçesi : 30 Mart 2020 (saat 18:00)
 • Replik dilekçesi: 13 Nisan 2020 (saat 18:00)
 • Düplik dilekçesi: 27 Nisan 2020 (saat 18:00)

NOT: Dilekçeler elektronik ortamda grup temsilcilerinin ve danışman avukatların bildirecekleri mail adresleri yoluyla gönderilecektir.

 5. Yazılı Dava Çalışmaların Son teslim tarihi: 28 Nisan 2020 Salı, Saat 16:00


Teslim yeri : Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi – Adli Yardım Merkezi
Teslim şekli : Elden Teslim

Sözlü Aşama : 6-7 Haziran Cumartesi-Pazar Saat 09:00-19:00 (Hukuk-Ceza Grubu)

Yer : Adalet Sarayı 2-4 Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonları

NOT : 06.05.2019 tarihi itibarıyla staj listesine kayıtlı tüm stajyer avukatlar önceki dönemki çalışmaya katılmamışlar ise Farazi Dava ve Duruşma Çalışmasına katılmak zorundadır. Çalışmanın sözlü aşamasına kadar Avukatlık stajı bitecek stajyer avukatlar sadece sözlü aşamadan muaf tutulacaktır.

Av. Hakan Fırat Aladağ (532 514 94 11)
Av. Merve Evin Kayrak (543 891 98 57)
Av. Türker Sarnık (532 175 38 31)
Av. Selin İlkiz Öztürk (536 938 18 21)

I. ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. "Farazi Dava ve Duruşma Çalışması 2020" Bursa Barosu Başkanlığı Staj Yürütme Kurulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. 
 2. Çalışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olmalı ve Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin belirtilen adresine yapılmalıdır.
 3. Yarışma konusu ile ilgili hukuki sorunlar olaydaki mevcut verilere göre çözümlenmelidir. Bu nedenle bu verilerle bağlantılı olmayan bir veri veya delilin olaya ilave edilmemesi gerekir. 

II. GRUPLAR VE DOSYALAR

 1. Çalışma gruplarının yazılı başvurularında grup üyelerinin tamamının imzası olması esastır. Her grup bir temsilci seçmek durumundadır. Grup, bu temsilciye veya bu adrese yapılan bildirimlerden haberdar olmadığını ileri süremez. 
 2. Her staj danışmanı danışmanlığını yaptığı staj grubundan hukuk davacı - hukuk davalı, ceza iddia - ceza savunma gruplarını oluşturur. Danışman avukatlar tarafından staj yürütme kuruluna birer hukuk ve ceza temsilcisinin isim ve iletişim bilgileri ile grup üyelerinin isimleri bildirilir.
 3. Çalışma yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşur. 
 4. Her bir grup; ceza çalışması için iddia/ savunma dilekçesi için bir dosya hukuk çalışması için dava-cevaba cevap dilekçesi / cevap-ikinci cevap dilekçesi olmak üzere bir dosya hazırlayacaklardır. Hazırlanacak dosyalar A4 kâğıda, kenar boşlukları 2.5 olarak Türkçe karakterlerle yazılacaktır. Karakter büyüklüğü 12 pt. olacak ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı bırakılacaktır (1.5 satır aralığı, dipnotlar için zorunlu değildir). Hazırlanan her bir dosyanın sayfa sayısı 20'yi geçmemelidir (2 sayfayı aşmayacak dilekçe planı, 2 sayfayı aşmayacak kaynakça, sayfa sınırlaması kapsamı dışındadır).
 5. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş bile olsa Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normları dilekçelerinde kullanabilirler.

III. ÇALIŞMA DOSYALARININ TESLİMİ

Dosyalar 3 nüsha olarak ayrı ayrı aynı renk kapaklı dosya olarak düzenlenmelidir. 
Dilekçelerin sağ üst köşesinde grup adı bulunmalıdır. Gruplar çalışmalarını, yazılı ve grup üyelerinin tamamı tarafından imzalı dosyalar halinde sunacaklardır. Hazırlanan çalışmalardan tüm grup üyeleri yazılı ve sözlü aşamada sorumludur.
Dilekçelerin ve çalışmayla ilgili diğer verilerin yayınlanması, çalışma sonucunun açıklanmasından itibaren bir yıl süreyle Bursa Barosu'na aittir. Bu süre sonuna kadar yayınlanmayan veriler, hak sahiplerince değerlendirilebilir.

IV. YAZILI AŞAMA

Değerlendirme Kurulu, katılan dosyalar üzerinde inceleme yapar. Her takım 50 ile 100 puan arasında puanlanır. Çalışmaya katılacak grup sayısı kural olarak 16 hukuk, 16 ceza olmak üzere 32 olarak belirlenmiştir. Çalışma Kurulu bu sayıyı arttırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir. 

V. EŞLEŞME VE SÖZLÜ AŞAMA (DURUŞMA AŞAMASI)

 1. Eşleşme, 24 Şubat 2020 Pazartesi Saat 13:00'da Bursa Baro Evi Konferans Salonu danışman avukatların isimleri üzerinden çekilecek kura ile belirlenir.
 2. Sözlü aşamada, farazi dava çalışma grubu üyesi stajyer avukatların tamamının salonda bulunması bir zorunluluktur. Katılmayan stajyer avukatların Baro Yönetim Kurulu'nca staj süresinin 6 aya kadar uzatılmasına karar verilir.
 3. Bu aşama sonunda Puanlama Çizelgesindeki esaslara göre karşılaşan takımlara puanları verilir. 
 4. Sözlü aşama duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ilkeler ile iç hukukumuzdaki hukuki tüm normlar ve Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normlar bu aşamada kullanılır. Yarışma kurallarıyla belirlenmiş alanlarda yarışma kuralları öncelikli olarak uygulanır. 
 5. Her grubun yazılı çalışmalarını sunmaları için 20'şer dakikalık süresi vardır. Değerlendirme Kurulu bu süre içerisinde gruplara soru yöneltemez. İki taraf da sunumlarını bitirdikten sonra soru-cevap bölümüne geçilir. Sözlü aşamada gruplar, dosyalarında belirtmedikleri hususları dile getiremezler.
 6. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme kararlarından ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz. 

VI. PUANLAMA

 1. Yazılı aşama puanı Değerlendirme Kurulu tarafından verilir ve bu puan yarışma sonuna kadar açıklanmaz. 
 2. Çalışmanın her aşamasında puanlama, puanlama kurallarına göre hazırlanan çizelgeye göre yapılır. Değerlendirme Kurulu bu puanlama cetveli üzerinden gruplara puan verir. 
 3. Gruplar yazılı aşamada hukuk bilgisi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık ve sorulan sorulara verilen cevaplardaki doğruluk ve çabukluklarına göre değerlendirilirler. 
 4. Puanlamada her aşamanın puanları sözlü puanının %50, yazılı aşama puanının %50 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir.