AVUKAT GİRİŞİ

2019 Yılı Farazi Dava Çalışması Hukuk Bölümü Olayı

 
Anıl Arda, eşi Gülay Arda'ya evlilik hediyesi olması amacıyla Yeşilvadi İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından ev almak istemekte olup 13.05.2017 tarihinde Bursa 11. Noterliği'nde Anıl Arda ile Yeşilvadi İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme gereğince müteahhit firma; daha önce mal sahipleri olan ikiz kardeş Kemal Korkmaz ve Hayati Korkmaz'dan satın aldığı ve ¼ hissesi hali hazırda Kemal Korkmaz'a ait olan Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Hasanağa Mah. 1247 ada, 1-2-3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edeceği apartmanlardaki dairelerden birinin mülkiyetini Anıl Arda'ya devredecektir. Anıl Arda, müteahhit firma ile yaptığı sözleşme neticesinde Yeşil Vadi Evleri isimli sitede A Blok 10 numaralı bağımsız bölümün maliki olacak ve karşılığında 500.000,00-TL ödeyecektir. Müteahhit firma; arsa üzerinde ¼ hisse sahibi Kemal Korkmaz'a da B Blok 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümlerin mülkiyetini devretmeyi sözlü olarak taahhüt etmiştir. Anıl Arda, sözleşme hükümleri gereğince 250.000,00-TL peşinatı imza tarihinde banka havalesi yoluyla Yeşilvadi İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Mehmet Yeşil'in hesabına ödemiş olup bakiye 250.000,00-TL için ise 30.02.2018 vade tarihinden itibaren başlamak üzere lehdarı Yeşilvadi İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olan 25.000,00-TL tutarlı 10 adet sıra senet düzenlenmiştir. Yeşilvadi İnş. San. Tic. Ltd. Şti.; vadesi gelmeyen son iki senetten birini ciro ederek bankaya, diğerini ise yapılan iş karşılığı Güngör Pimapen Ltd. Şti.'ye vermiştir. Anıl Arda; vadesi gelen tüm ödemeleri Mehmet Yeşil'in banka hesabına gerçekleştirmesine rağmen teslim tarihi olan 10.09.2018 tarihinde tapuyu alamamıştır. Anıl Arda şirket yetkilileri ile görüştüğünde yer sahiplerinin taşınmaz üzerindeki ipoteği nedeniyle devrin yapılamadığını öğrenmiştir. Taşınmaz üzerindeki ipotek Hayati Korkmaz lehinedir.

Elif Ayben Şok ile Onursal Şok 10.10.2010 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların Emel Derin Şok adında 7 yaşında müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar aile konutu olarak Onursal Şok'un tapuda babası Hikmet Şok adına kayıtlı olan evinde oturmaktadırlar. Tarafların; düğünde takılan yaklaşık 15.000,00-TL tutarında altın, 5.000,00-TL ve 500,00-USD ile 09.11.2011 tarihinde aldıkları şuan 30.000,00-TL değerinde bir arsaları ve 45.000,00-TL değerinde bir araçları bulunmaktadır. Elif Ayben Şok'un kullanımı için 05.05.2015 tarihinde 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerek alınan aracın aylık kredi ödeme tutarı 1.000,00-TL'dir. Elif Ayben Şok'a 02.01.2005 babasından miras olarak bir ev kalmıştır. Bu ev Elif Ayben Şok tarafından 02.01.2006 tarihinde 500,00-TL bedelle Gamze Yılmaz'a kiraya verilmiştir. 2013 yılındaki deprem sonucu bu evde meydana gelen 5.000,00-TL'lik hasar Onursal Şok tarafından giderilmiştir. Elif Ayben Şok 01.10.2018 tarihinde Onursal Şok'un kendisini aldattığını düşünerek evi tek başına terkedip Gülay Arda'dan kiraladığı Yeşil Vadi Evleri sitesinde yaşamaya başlamış ve boşanma davası açmıştır.

Özel b ir şirkette insan kaynakları müdürü olarak çalışan Basri Badem karın ağrısı şikayetiyle En-Sağlık Özel Hastanesi'ne gitmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda Prof. Dr. Cevdet Civan Basri Badem'e kanser teşhisi koymuş ve derhal ameliyat olması gerektiğini iletmiştir. Bunun üzerine Basri Badem'in özel sağlık sigortası olması sebebiyle hastane ile sigorta şirketi temasa geçmiş ve ameliyat işlemi ile diğer tüm tedavi ücretlerinin 50.000,00-TL olacağı hususunda anlaşılmıştır. Basri Badem'den ameliyat için gerekli tüm onaylar alındıktan sonra ameliyat gerçekleştirilmiştir. İki aylık tedavi sürecinde raporlu olarak izne ayrılan Basri Badem'in daha sonra kanser olmadığı anlaşılmıştır. En-Sağlık Özel Hastanesi'ni işleten En-Sağlık Ltd. Şti.13.02.2019 tarihinde konkordato başvurusunda bulunmuştur.

Poyraz Öztan'ın iş akdi, 01.01.2012 tarihinden bu yana Gemlik şubesinde gişe görevlisi olarak çalışmakta olduğu Güven Bank A.Ş. tarafından Gemlik 34. Noterliği 11.02.2019 tarih ve 34343 yev. no'lu ihtarnamesi ile feshedilmiştir. İş aktinin feshedildiği hususu aynı gün işe gelen Poyraz Öztan'a şube müdürü tarafından da sözlü olarak bildirilmiştir. Çekilen ihtarnamede Poyraz Göktan'ın veriminin diğer çalışma arkadaşlarına göre düşük olduğu ve işleri kendisinden beklenilen kalitenin altında ve eksik olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. Güven Bank A.Ş. tarafından 02.01.2017 tarihinde mail yoluyla tüm çalışanlara iletilen “Güven Bank A.Ş. Çalışan Yönergesi”ne göre her bir çalışanın bir ay içerisinde müşterilerle en az 40 adet kredi kartı sözleşmesi yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Poyraz Öztan'ın 2017 ve 2018 yıllarına ait aylık kredi kartı sözleşmesi yapma ortalaması sırasıyla 27 ve 22'dir. Poyraz Öztan; iş akdinin feshinin haksız olduğu düşünmekte ve üniversite mezuniyeti sonrası ilk işe başlamış olduğu Güven Bank A.Ş.'de kariyerine devam etmek istemektedir.