AVUKAT GİRİŞİ

Tanıtım

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu 06.04.1999 tarihinde kurulmuş ve İstanbul /barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun düzenlediği “Kadın Hakları Komisyonları Ağı”nı kurmayı amaçladıkları 20.03.1999 günü İstanbul'da yapılan “Demokratikleşme Yolunda Yasalarda Kadın Erkek Eşitliği ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar” konulu toplantıya katılarak çalışmalarına başlamıştır. Bu toplantı ile “Türkiye /baroları Kadın Hakları Komisyonları Ağı” oluşturulmasına, Bursa /barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak katılmıştır.

29.05.1999 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen, Kadın Hakları Komisyonları Ağı'nın Örgütlenmesi konulu toplantıya katılınmış ve bu toplantı ile de kısaca TÜBAKKOM (Türkiye /barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) olarak örgütlenme kararı alınmıştır.

Türkiye barolar Birliği Başkanlığı'nın 05.06.1999 tarih ve 3003 sayılı kararı;

“TBB Yönetim Kurulu'nun 05.06.1999 günlü toplantısında alınan karar ile TÜBAKKOM, Türkiye /barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak kabul edilmiştir..”

 

Amaç

  • TÜBAKKOM üyesi olan komisyonumuzun amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
  • Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığının korunması, Laiklik, Demokrasi, Eşitlik ve Kadının İnsan Hakları ortak paydasında birleşerek, yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olmaları ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalışmak;
  • Kanunlarımızda yer alan eşitliğe aykırı hükümlerin günümüz koşullarında ortaya çıkmış olan ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmesini sağlamak için güçlü bir baskı grubu oluşturmak;
  • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara karşı yapılan her  türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi ve uygulamada çeşitli kurumlarda kadınların başvuruları değerlendirilirken karşılaşılan önemsememe, aşağılama ve benzeri ayrımcı davranış biçiminin ortadan kaldırılması için çalışmak;
  • Hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini ülke çapında yaygınlaştırmak;
  • Demokrasinin temel ilkeleri olan kişiler arası ”eşitlik” ve “ayrımcılık yasağı” ilkelerinin yasalarda ve uygulamada yerleşmesinde etkili olmak;
  • Ülkemizin onayladığı başta BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi olmak üzere, uluslar arası taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak;
  • Barolar Kadın Hukuku Komisyonları üyeleri arasında dostluk ve bilgi alışverişini güçlendirmek, henüz Komisyonu kurulmamış olan /barolarda Komisyon kurulmasını özendirmek.”