AVUKAT GİRİŞİ

PTT, harç ve masraf yatırma işlemi sırasında stajyer avukat ve avukat katiplerinden vekaletname istemeyecek

PTT, harç yatırma işlemi sırasında stajyer avukat ve avukat katiplerinden vekaletname istemeyecek

 

PTT şubelerine yargı harcı ve yargılama masrafı yatıran stajyer avukat ve avukat katiplerinden artık vekaletname talep edilmeyecek. PTT Genel Müdürlüğü bu kararı, Bursa Barosu'nun yaptığı başvuru üzerine aldı.

Bursa bu konudaki ilk başvuruyu 27 Ocak 2020 tarihinde PTT Bursa Başmüdürlüğü'ne yaptı. Başvuruda “Başkanlığımıza gelen yakınmalarda özellikle Danıştay'da açılan davalar ile Adli Tıp Bilirkişi ücretlerinin PTT üzerinden yapılan harç ve masraf ödemelerinde avukat yanında çalışan avukat katipleri veya stajyer avukatlar tarafından yatırtılmasına izin verilmediği, bu işlemin sadece avukatlar tarafından yapılmasının istenildiği bildirilmektedir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 45. maddesi “Değişik birinci fıkra: 2/5/2001-4667/31 md.) Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları, bürolarında yalnız avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler…”

Yine aynı yasanın 46. maddesi ise “Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir” denilmektedir.

Meslektaşlarımızın gerek iş yükü ve yoğunlukları ayrıca vatandaşların davalarının daha hızlı çözüme kavuşturulabilmesi açısından söz konusu uygulamadan vazgeçilerek Danıştay'da açılan davalar ile Adli Tıp bilirkişi ücretlerinin PTT üzerinden yapılan harç ve masraf ödemelerinde avukat yanında çalışan avukat katipleri veya stajyer avukat tarafından yatırılmasına izin verilmesini talep ederiz” denildi.

Ancak başmüdürlük, vekaletname olmaksızın ödeme kabulü konusunda istisnai durumlar haricinde yer alan taleple ilgili şirket tarafından ayrı bir düzenleme yapılamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Bursa Barosu başvurusunu 20 Nisan 2020'de PTT Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği'ne gönderdi.

PTT Genel Müdürlüğü, Bursa Barosu'nun talebini uygun bularak şöyle yanıt verdi:

“Bursa Barosu Başkanlığı'nın Danıştay Başkanlığı hesabına yapılan harç ve masraf yatırma işlemleri sırasında avukat yanında çalışan avukat katipleri veya stajyer avukatlardan vekaletname istenmemesi hususundaki talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.

Şirketimiz mevzuatı gereği hukuki ya da cezai açıdan karşılaşabilecek sorunların önüne geçilebilmesi için; işyerlerimizde gerçek ve tüzel kişiler adına 'Aracı' vasıtasıyla gerçekleştirilen 'Yurtiçi Havale Kabul' ve 'Posta Çeki Yatırma' işlemleri Noter Onaylı Vekaletname ile yapılmak zorundadır.

Ancak, talebinizin bir kez de Hukuk Müşavirliğimizce yapılan değerlendirmesi sonucunda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan, 'Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.' hükmüne istinaden harç ve masraf yatırma işlemlerinde avukat yaranda çalışan avukat katipleri veya stajyer avukatlardan vekaletname talep edilmemesine karar verilmiş olup; konu hakkında Teşkilatımıza bir bilgilendirmede bulunulacaktır.”

 

İlgili Fotoğraflar