AVUKAT GİRİŞİ

KVKK seminerine büyük ilgi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Bursa Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” semineri Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Seminer Sorumlusu ve Eğitmeni, TBB KVKK'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hüseyin Köprülü, TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Can Kılıç, TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Birimi Üyesi Av. Nazlı Zeynep Güney'in verdiği semineri 600'e yakın avukat izledi.

Açılış konuşmasını Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'un yaptığı ve önceki başkanlardan Av. Zeki Kahraman, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol'un da katıldığı seminerin konu başlıkları şöyleydi:

1- Kişisel veri çeşitleri, korunması (Tanım, mevzuat, genel ilkeler), 2- Veri işleme şartları ve veri sorumlusunun yükümlülükleri 3- Politikalar ve prosedürlerin hazırlanması 4- Veri envanteri ve VERBİS kaydı 5- Veri saklama ve imha politikası 6- İdari, teknik tedbirler ve protokoller 7- Kurul kararları ve itiraz yolları 8- Soru cevaplar