AVUKAT GİRİŞİ

Karaağız santral direnişinde yürütmeyi durdurma zaferi!

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, mücadeleci köylülere destek için diğer STK temsilcileriyle Karaağız'daydı

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Büyükorhan İlçesi'ne bağlı Karaağız Köyü'nde yapılması planlanan biyokütleden elektrik santrali projesiyle ilgili imar planı değişikliğine de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, mücadeleci köylüler ve onlara destek olan sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla nöbet alanında basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlker Yılmaz, Genç YK temsilcileri Av. Ümit Özcan, Av. Edanur Şenyüz ile Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Büyük Kongre Delegesi Dr. Çetin Tor, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Rengin Demiröz, Doğader Başkanı Caner Gökbayrak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Av. Nilgün Berk ve Erdal Aktuğ'un katılımıyla yapılan basın açıklamasını Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Mesut Korkmaz okudu.

Açıklama aynen şöyle:

“Bizler, Büyükorhan ilçesinin Karaağız köyü sakinleri olarak aylardır nöbet tutarak biyokütleden elektrik santraline karşı direnmekteyiz. Gördüğünüz gibi köyümüz havası temiz, çevresi ormanlarla sarılı ve şifalı sularla beslenen bir beldedir. Biz bu güzelliği korumak için mücadele etmekteyiz. Santralin yapılmaması için sonuna kadar uğraşacağız.

Nöbet tutarken, hukuki mücadele yapmayı da ihmal etmedik. Bursa idare mahkemelerinde davalar açtık. Mahkemeler yöremize gelerek keşif yaptılar, bilirkişiler bizlerin savunduğu gerçekleri bilimsel raporlarına yazdılar. Bunlara göre, önce Bursa İl Toprak Koruma Kurulu kararı hakkında açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu kararda, santralin yapılmak istendiği 8 parselin tarım dışı kullanılmasına izin verilirken, sadece bu parselin değil, çevresinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu değerlendirme çok önemlidir.

İkinci açtığımız dava, santralin yapılması için şart olan imar plan değişikliklerinin iptali davasıydı. Onda da 5 kişiden oluşan bilirkişi heyeti bizim sözlerimizi doğrulayan görüşlerini mahkemeye sunmuşlardır. Raporu dikkate alan Bursa 2. İdare Mahkemesi geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme kararında, yöre halkının tarım ve hayvancılık yaptığını, santralin bunları olumsuz etkileyeceğini, santral kurulursa su bulmakta sıkıntılar yaşanacağını, bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceğini yazmıştır. Ayrıca, santral alanının hemen bitişiği ve çevresinde bulunan arkeolojik eserlerin zarar görebileceği ifade edilmiştir. Kararda yazdığı gibi, iptali istenen imar plan değişikliklerinin uygulanması açıkça hukuka aykırıdır.

Köyümüzün yaşam alanını yok edecek, bizi köyümüzden, toprağımızdan sürgün edecek olan bu projeye karşı elbirliğiyle mücadele verdik. Sabah akşam köy girişinde tuttuğumuz nöbetle yaşamımızı, çocuklarımıza bırakacağımız geleceğimizi savunduk. Karaağızlılar olarak verdiğimiz haklı mücadele yargı kararlarıyla karşılık buldu. Mahkemelerin bu projenin iptaline de karar vereceğini düşünüyoruz.

Hukuka ve yasalara sonuna kadar bağlıyız. Herkesi de bunlara uymaya davet ediyoruz. Yanlış davranışlarla, hainlik anlamına gelecek sözlerle kimse suçlanmamalı. Bu vatan hepimizin. Buralarda yaşamak yaşlanmak bizlerin hayali ve hakkıdır. Ata toprağımızı koruyacağız.”

İlgili Fotoğraflar