AVUKAT GİRİŞİ

DAVA VEKALETNAME ŞABLONLARINDA DÜZENLEME YAPILMASI

 

 

DAVA VEKALETNAME ŞABLONLARINDA DÜZENLEME YAPILMASI


Çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok bilginin kişisel veri kapsamında değerlendirilerek özel vekaletname olmaması halinde bilgi paylaşımının yapılmadığı yönünde meslektaşlarımızdan gelen yakınmalar üzerine; dava vekaletname şablonlarında “6698 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan kişisel verileri ihtiva eden belge almaya yetkilidir” şeklinde düzenleme yapılması hususunda Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.