AVUKAT GİRİŞİ

Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi (Selçuk Üniversitesi)