AVUKAT GİRİŞİ

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Kamu görevi yapan avukatlar hakkındaki yazısı.