AVUKAT GİRİŞİ

Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Bursa İcra dairelerinin icra mahkemelerine bağlanması ve kota kararı hakkında yazısı.