AVUKAT GİRİŞİ

Tarih Elçisiz 4 Yıl

Türkiye'nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması ve barış içinde yaşaması için çaba gösterenlerin başında geliyordu, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi… Katledilmesinin ardından 4 yıl geçti ama failleri bulun(a)madı!
Kameraların, onlarca gazetecinin, onlarca devlet görevlisinin, polisin önünde gerçekleşen bir olayın failini bulamıyorsanız, bunun adı tam anlamıyla acziyettir.
Adil olmak kadar adil görünmek de gerekir. Adaleti tesis etmek için her türlü olanağı kullanmak, her delili değerlendirmek, toplumun vicdanını rahatlatmak zorundasınız.
Katledilişinin 4. yılında Meslektaşımız Av. Tahir Elçi'yi rahmetle anıyor, bu cinayetin faillerini ortaya çıkarmakla görevli makamlarda oturanları bir kez daha ellerini vicdanlarına koyup, harekete geçmeye çağırıyoruz.

Av. Gürkan ALTUN
Bursa Barosu Başkanı