AVUKAT GİRİŞİ

Milli Mücadelenin 100. yılında 19 Mayıs tarihini itibarsızlaştırma çabalarına karşı dikkatliyiz


15 Mayıs 1919'da emperyalizmin piyonu istilacı Yunan güçlerine İzmir'de ilk kurşunu atarak, akabinde şehit olan Gazeteci Hasan Tahsin'i saygı ve minnetle anıyoruz.

19 Mayıs 1919'da milli mücadelenin başlamasının 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde Lozan Mübadelesi'nin öngördüğü yaptırım ve uygulamalarla tarihe mal olmuş, böylece hem hukuken hem de fiîlen kapanmış olan “Pontus” konusunun, yapılmak istenen bir toplantı vesilesiyle şimdilerde emperyalist bir “mesele” olarak yeniden canlandırılmak istendiği görülmektedir.

Lozan'da çözümlenip kapanmış olan konuyu, günümüzde, yeniden bir “mesele” olarak nitelendirmek gerçeklerle bağdaşmayacağı gibi, Lozan Barış Antlaşması gibi hem ikili, hem de çok taraflı bir uluslararası antlaşmayı, yani uluslararası hukuku hiçe saymaktan, “bilgi kirliliği” ile ortalığı bulandırmaktan, barışçı bölge politikalarına zarar verecek emperyalist amaçlara hizmet etmekten başka bir amaç taşımamaktadır.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra baskın, talan, hırsızlık, tecavüz, cinayet, toplu katliam, kundakçılık gibi çeşitli şiddet eylemlerini artıran Karadeniz Bölge Rumları, 1918 sonu ile 1919'un ilk ayları itibariyle de Doğu Karadeniz'de bir “Pontus Cumhuriyeti” oluşturup kurumsallaşmayı amaçlamışlardı. Batı Anadolu'yu işgal eden Yunan yönetimi ile İstanbul'daki Rum Patrikliği ve Karadeniz Bölgesi'ndeki Rum-Ortodoks din görevlilerince de hararetle kışkırtılan bu hareketler ile kurulması arzulanan bir “Pontus Cumhuriyeti”nin bayrağı dahi hazırlanmıştı. Atatürk'ün büyük nutkunda da bahsettiği gibi “tarihi Pontus konusu” tam o aşamada, 1918-1921 arasında bölge Rumları'nın şiddetli saldırıları yüzünden gerçek ve ciddi bir “mesele” halini almışken, Türk Kurtuluş Savaşı sonucunda ve Lozan Barışı çerçevesinde tam anlamıyla tarihe karışmıştır.

Hal böyle iken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. yılında Ankara'da, sonradan iptal edildiği duyurulan “Mayıs 1919 - Pontus Rum/Helen Soykırımının 100. Yılı” olarak nitelendirilen bir toplantı girişimi kabul edilemez bir girişimdir.

Bursa Barosu olarak “düşünce özgürlüğü kılıfı”nda yapılmış bu çeşit emperyalist saldırılara karşı her daim uyanık, karşı koyma kararlılığı ve iradesiyle hazır bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bursa Barosu Başkanlığı