AVUKAT GİRİŞİ

“Hiç kimse, 93 yıl önce elde edilen hakları gasp edemeyecek!”

Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe girdi. Cumhuriyet tarihinin şüphesiz ki en önemli devrimlerinden biri olan kanunla birlikte ülkemiz; yurttaşlarına özel hayatlarında çağdaş ve adil yasalar sunan bir devlet olmuştur. Evlilik yaşı düzenlemesi, tek eşlilik kuralı, resmi nikah zorunluluğu, kadın ve erkeklere mirastan eşit pay verilmesi gibi günümüz çağdaş toplumlarında varlığı asla tartışılmayan eşitlikçi düzenlemeler Türk Medeni Kanunu ile gelmiştir. 76 yıl boyunca değişmeden yürürlükte kalarak topluma yeni bir medeniyet anlayışı sunmuş, toplum hayatını hayal edilemez bir şekilde değiştirmiştir. 2002 yılında yapılan değişikliklerle Türk Medeni Kanunu'nun ruhu korunmuş, 76 yıl önce yapılan değişiklikle aynı amaçla; Türk Toplumu'nun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi, cinsiyet ayırt etmeksizin bilakis cinsiyetler arası adaletsizliği de göz önünde bulundurarak toplumun refahı, ilerlemenin sürekliliği için yeni düzenlemeler getirilmiştir. 93. yılını kutladığımız Medeni Kanun, her Türk vatandaşının hayatına dokunan, bireylerin adil bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve Cumhuriyet tarihimizin gurur duyulması gereken en değerli düzenlemelerinden biridir.

Günümüzde, kanunun topluma getirmiş olduğu adalet, eşitlik ve refahtan çok bireysel çıkarlarını ön planda tutma çabasında olan kişiler tarafından sistematik olarak yıpratılmaya çalışılan Medeni Kanun'un, öncelikle kadınlara verilenler olmak üzere sağladığı haklar geri alınmaya, toplum 93 sene öncesine sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Başta Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği gençlik olmak üzere, hiç kimse 93 yıl önce elde ettiği hakların kötü niyetli düşüncelerin gerici planları tarafından gasp edilmesine izin vermeyecektir. Bursa Barosu olarak, yıldönümünü kutladığımız laik hukukun simgesi devrim yasamız Medeni Kanun başta olmak üzere tüm Cumhuriyet devrimlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi