AVUKAT GİRİŞİ

Anayasa Mahkemesi, yerinde bir kararla OHAL yasası hükümlerini iptal etti

“HAKKINDA SORUŞTURMA BULUNAN AVUKATIN MÜDAFİLİĞİ ENGELLENEMEYECEK”

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili tarafından 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için açılan davada, 6 ayrı iptal kararı verdi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarını değerlendirdi:

Hakkında soruşturma bulunan avukata çalışma yasağı iptal edildi

“Suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık etmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, örgüt yöneticisi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak ile terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlülerin müdafisi veya vekili olacak avukatlarla ilgili kendisi hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilik veya vekillikten men edilmelerini düzenleyen hükümler Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edildi.

İptal talebi gerekçelerinde de belirtildiği gibi, dava konusu hükümler, müdafi ile temsil edilen kişiler bakımından müdafi yardımından yararlanma hakkına; müdafilik görevinden yasaklama kararı verilen avukat bakımından ise çalışma hakkına sınırlama getirmektedir.

Avukat ve hükümlü görüşmelerinin kaydına el konulamayacak

Yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin 'Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir' hükmü de Anayasa'ya aykırı olduğu için iptal edildi.”

Sosyal ve içtimai düzensizliğin panzehiri hukuktur

Bursa Barosu Başkanı Altun, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla jandarma atamalarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nca yapılması;

Memur alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının şartı;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına alınacak personel ve yapılacak atamalarla ilgili usul esasların Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmesi;

Terör mağduru üniversite öğrencilerinin, burslarının Terörle Mücadele Kanunu gereğince kesilmesi üzerine YURTKUR aleyhine açtıkları davadan feragat etmiş sayılması hükümlerini de iptal ettiğini söyledi.

Altun, Anayasa Mahkemesi'nin, iptal hükümlerinin yürürlüğe girmesi için kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 aylık bir süre belirlediğini hatırlatarak şöyle dedi:

“Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları, adalet nöbetleri başta olmak üzere her fırsatta dile getirdiğimiz hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesine dair umutlarımızı tazelemiştir. Olağanüstü hal dönemlerinde yapılan düzenlemelerin evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını şimdiye kadar hep gördük. Bu düzenlemeler, ülkemizde suçu önlemediği gibi, toplumun her kesimini cendereye sokmaktadır. Sosyal ve içtimai her türlü düzensizliğin panzehirinin, temel hak ve özgürlüklerin evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde kullanılabilmesidir.”