AVUKAT GİRİŞİ

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde Ankara'da meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz

Uluslararası hukukçu örgütleri tarafından 1977 yılında Madrid'te öldürülen avukatlar anısına Tehlikedeki Avukatlar Günü olarak ilan edilen, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye bu yıl da Pakistan'daki avukatlara ithaf edilen 24 Ocak günü Bursa Barosu olarak yaptığımız açıklamamızda, savunma mesleğini icra etmeye çalışan, hak arama özgürlüğünün teminatı, yargının kurucu unsuru avukatların   hiç olmadığı kadar baskı, tehdit ve tehlike altında olduğunu ifade etmiştik. 24 Ocak 2020 günü Ankara'daki meslektaşlarımıza yönelen polis saldırısı da maalesef ülkemizde avukatların ne denli baskı ve tehlike altında olduğunu gözler önüne sermiştir.

Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde anayasal haklarını kullanarak avukatlara yönelik şiddeti protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi üyeleri ile yine Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi meslektaşlarımıza polis tarafından müdahalede bulunulmuş, şiddet uygulanmış, Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri de engellenmeye çalışılmıştır. Meslektaşlarımıza yönelik müdahaleyi ve şiddeti kınıyoruz.

Meslektaşlarımızın Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde en temel hak olan basın açıklaması yapma hakkını kullanmalarını hukuksuzca engelleyenler ve çalışma alanımız olan adliyelerde avukatlara şiddet uygulayanlar hakkında gerekli soruşturmanın derhal başlatılması gerekmektedir.

Bursa Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı, her türlü baskı ve şiddete rağmen mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi, Ankara Adliyesi önünde polis şiddetine ve engellemelere maruz kalan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bursa Barosu Başkanlığı