AVUKAT GİRİŞİ

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü

Uluslararası hukukçu örgütleri tarafından 1977 yılında Madrid'te öldürülen 4 avukat ve 1 sendikacı anısına Tehlikedeki Avukatlar Günü olarak ilan edilen 24 Ocak her yıl bir ülkeye ithaf edilerek anılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye ithaf edilen 24 Ocak, bu yıl Pakistan'daki avukatlara ithaf edilmiştir. Meslektaşlarımız dünyanın dört bir yanında tehlike altındadır. Bugün ülkemizde ise yargı bağımsızlığının, hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı bir yargı düzeni içinde, savunma mesleğini icra etmeye çalışan hak arama özgürlüğünün teminatı, yargının kurucu unsuru avukatlar hiç olmadığı kadar baskı, tehdit ve tehlike altındadır. Meslektaşlarımız hemen hemen her gün sözlü, fiili, hatta silahlı saldırılara maruz kalmakta, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanmakta, tutuklanmakta, duruşmalardan atılmakta, kolluk şiddetine uğramaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz üzere avukata yönelen bu saldırılar esasen halkın hak arama özgürlüğüne, savunma hakkına, demokratik hukuk devletine yöneliktir. Bursa Barosu olarak mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara baskı ve tehditlere rağmen, hukuk ve adalet mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı yineliyor, dünyanın neresinde olursa olsun hak savunucusu, halkın avukatlığını yapan tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz.
Bursa Barosu Başkanlığı