AVUKAT GİRİŞİ

Tanıtım, Amacımız, Hedefimiz

Genç avukat tabiri ve tanımı 20-21 Nisan 2013 tarihinde Bursa Barosu ev sahipliğinde yapılan 1. Genç Avukatlar Kurultayı ile barolarda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Genç avukat özetle; meslekte beş yılını doldurmamış avukatları ifade etmektedir. Beş yılın sınır olarak belirlenmesinin ve bu tarz bir örgütlenmeye gidilmesinin sebebi ise mesleğimizi temsil eden organlara seçilmek için beş yıllık kıdem şartı aranmasıdır.

Meslekte beş yılını doldurmamış avukatlar şu an baroların %30 ila %50 si arasında bir oran oluşturmaktadır ve fakat bu çoğunluğun temsil yetkisi yoktur. Mesleğin ilerletici unsurları olarak mesleğe katkımızı Avukatlık Kanunu'nda temsille ilgili kıdem şartı ortadan kalkana kadar genç avukatlar meclisi kanalıyla sunmak gerekmiştir.

Bu sebeplerle; Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi, Bursa Barosu Genç Avukatları'nın hazırlayıp sunduğu yönergenin Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2014 tarih ve 6/2 sayılı kararı ile kabulü sonucu 29 Mart 2014 tarihinde yapılan genel kurul ve seçim ile kurulmuştur.

Amacımız; Bursa Barosuna kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini; mesleki problemlerin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini; meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesini; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturulmasını ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulmasını; genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktır.

Hedefimiz; genç avukatların sesini duyurabilmek adaleti öncelikle kendi meslek örgütümüzde sağlamaktır. 

Genç Avukatlar Meclisi Kurucu Yürütme Kurulu

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu ve Seçim Sonuçları (27 Kasım 2017 )

Asil Üyeler
Kemalcan Hotamış 287
Fatma Fulya Öcal 285
Taha Kürşad Uzun 280
Semih Uyrun 278
Ebru Kurtuluş 275
Kübra Gülay 268
Melih Sanan 268
Samet Demir 264
Oğuzhan Azrak 261

Yedek Üyeler
Gülender Adıgüzel 221
Çağlar Tunç 215
Çağrı Dede 214
Fatma Bayram 209
Ekin Ezgi Bekmezci 208
Burak Battal 203
Mertcan Dede 200
Burcu Ertur 199
Müjde Kaya 189