AVUKAT GİRİŞİ

TBB Duyuruları

İHEM Projesi kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek hakkında.

02 Eylül 2019
TBB DUYURUSU (2019/52)

İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne gerçekleştirilecek görevlendirmeler hakkında.

02 Eylül 2019
TBB DUYURUSU (2019/51)

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek Eğitici Eğitimi

02 Eylül 2019
TBB DUYURUSU (2019/50)
Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.

Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.

07 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU(2019/44)
Baro Levhasına Yazılma İstemi Reddedilerek Kararları Kesinleşenlere İlişkin İsim Listesinin Av.Kn. Yönetmeliği'nin 12 inci Maddesi Uyarınca Gönderimi.

Baro Levhasına Yazılma İstemi Reddedilerek Kararları Kesinleşenlere İlişkin İsim Listesinin Av.Kn. Yönetmeliği'nin 12 inci Maddesi Uyarınca Gönderimi.

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/42)
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/43)
13 Nisan 2019 Tarihinde İstanbul'da Darp Edilen Muğla Barosu Üyesi Av. Sertuğ Sürenoğlu İle İlgili TBB Tarafından Yapılan Adli ve İdari Başvuru

13 Nisan 2019 Tarihinde İstanbul'da Darp Edilen Muğla Barosu Üyesi Av. Sertuğ Sürenoğlu İle İlgili TBB Tarafından Yapılan Adli ve İdari Başvuru

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/41)
Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesinin hükmünün iptali tabebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesinin hükmünün iptali tabebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

24 Mayıs 2019
TBB DUYURUSU(2019/37)
UYAP Sorgulamaları hakkında

UYAP Sorgulamaları hakkında

24 Mayıs 2019
TBB Duyurusu (2019/36)
Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında

Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında

19 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/34)