AVUKAT GİRİŞİ

TBB Duyuruları

Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında.

Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında.

15 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/30)

Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-İdari İşlemlere Karşı itiraz Yolları

11 Nisan 2019
TBB Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği Merkezi'nin Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Düzenlenen İdari İşlemlere Karşı itiraz Yolları hakkındaki yazısı
Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında.

Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında.

25 Mart 2019
TBB DUYURUSU (2019/23)
Kafkas Üniversitesi Mezun Takip Sistemi Hakkında.

Kafkas Üniversitesi Mezun Takip Sistemi Hakkında.

25 Mart 2019
TBB DUYURUSU (2019/22)
Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı Hakkında.

Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı Hakkında.

19 Mart 2019
TBB DUYURUSU (2019/21)
TÜBAKKOM 8 MART “DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ” BASIN AÇIKLAMASI

TÜBAKKOM 8 MART “DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ” BASIN AÇIKLAMASI

08 Mart 2019
TBB DUYURUSU (2019/20)
Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararı Hakkında.

Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararı Hakkında.

08 Mart 2019
TBB DUYURUSU (2019/19)
Yargıtay Büyük Genel Kurulunda Kabul Edilen 'İş Bölümü' Kararı Hakkında

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda Kabul Edilen 'İş Bölümü' Kararı Hakkında

25 Şubat 2019
Tbb Duyurusu (2019/15) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunda Kabul Edilen 'İş Bölümü' Kararı Hakkında
Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında

Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında

24 Şubat 2019
Tbb Duyurusu (2019/14) - Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında
Giderlerin Vekile Değil, Müştekiye Yükleneceği Hakkında

Giderlerin Vekile Değil, Müştekiye Yükleneceği Hakkında

15 Ocak 2019
Müşteki/katılan veya onun adına avukatınca kanun yoluna başvurulmuş olup da başvuru geri alınmış veya istem reddedilmişse gerçekleşen giderlerin vekile değil müştekiye yükleneceği hakkında