AVUKAT GİRİŞİ

TBB Duyuruları

Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.

Adalet Bakanlığı'nın taraf veya ilgili olduğu davalar nedeniyle Hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin ödeme işlemleri hakkında.

07 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU(2019/44)
Baro Levhasına Yazılma İstemi Reddedilerek Kararları Kesinleşenlere İlişkin İsim Listesinin Av.Kn. Yönetmeliği'nin 12 inci Maddesi Uyarınca Gönderimi.

Baro Levhasına Yazılma İstemi Reddedilerek Kararları Kesinleşenlere İlişkin İsim Listesinin Av.Kn. Yönetmeliği'nin 12 inci Maddesi Uyarınca Gönderimi.

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/42)
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı.

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/43)
13 Nisan 2019 Tarihinde İstanbul'da Darp Edilen Muğla Barosu Üyesi Av. Sertuğ Sürenoğlu İle İlgili TBB Tarafından Yapılan Adli ve İdari Başvuru

13 Nisan 2019 Tarihinde İstanbul'da Darp Edilen Muğla Barosu Üyesi Av. Sertuğ Sürenoğlu İle İlgili TBB Tarafından Yapılan Adli ve İdari Başvuru

02 Temmuz 2019
TBB DUYURUSU (2019/41)
Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesinin hükmünün iptali tabebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesinin hükmünün iptali tabebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

24 Mayıs 2019
TBB DUYURUSU(2019/37)
UYAP Sorgulamaları hakkında

UYAP Sorgulamaları hakkında

24 Mayıs 2019
TBB Duyurusu (2019/36)
Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında

Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında

19 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/34)
Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında

Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında

19 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/32)
Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazı hk.

Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazı hk.

19 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/31)
Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında.

Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında.

15 Nisan 2019
TBB DUYURUSU (2019/30)