AVUKAT GİRİŞİ

TBB Duyuruları

Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması  Hakkında.

Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması Hakkında.

29 Nisan 2021
TBB DUYURUSU (2021/21)
“Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hk

“Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hk

12 Nisan 2021
TBB DUYURUSU (2021/17)
TBB DUYURUSU (2021-13)

TBB DUYURUSU (2021-13)

05 Nisan 2021
Müdafi veya vekilin CMK görevini yerine getirdikten ve ücrete hak kazandıktan sonra kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hallerde, CMK ücret ödemesinin nasıl yapılacağı hk.
TBB DUYURUSU (2021-12)

TBB DUYURUSU (2021-12)

05 Nisan 2021
Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin, kendi ülkelerinden aldıkları kimliklerini ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir belge sunamamaları halinde vekaletname düzenlenebilmesi için yapılacak işlemler hakkında
Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk.

27 Ocak 2021
TBB DUYURUSU (2021/3)
Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında

Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında

27 Ocak 2021
TBB DUYURUSU (2021/2)
TBB DUYURUSU (2020/90)

TBB DUYURUSU (2020/90)

31 Aralık 2020
TBB ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.
2021 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.

2021 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.

27 Kasım 2020
TBB DUYURUSU (2020/85)
7256 sayılı Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması.

7256 sayılı Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması.

27 Kasım 2020
TBB DUYURUSU (2020/84)
Makale Çağrısı Hakkında.

Makale Çağrısı Hakkında.

09 Ekim 2020
TBB DUYURUSU (2020/79)