ADLİ YARDIM BÜROSU GÖREVLENDİRMELERİNDE PUANLAMA SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİR. (18.11.2014)ADLİ YARDIM BÜROSU ATALAMARINDA PUAN SİSTEMİ:

Baromuz Adli Yardım Bürosu’nda SDD Bilgisayar tarafından hazırlanan bilgisayar programı kullanılmaktadır.

Bu programa göre;

1) Haftalık olarak talebi kabul edilen dosyalar için mesleki faaliyet alanı tercih edildikten sonra ekranda avukatların listesi görüntülenmektedir.

2) Görüntülenen bu listeden ilk sıradaki meslektaşımızdan başlayarak sıra ile avukat ataması yapılmaktadır. Listeye yeni eklenen meslektaşlarımız listenin başına gelmekte ve ilk görevlendirmelerden görevini almaktadır.

3) Ancak bağlantılı icra takibi veya bağlantılı bir dava için yeni bir adli yardım talebi için avukat ataması yapılırken listeden sıraya göre değil, bağlantılı davanın avukatı seçilerek görevlendirme yapılmaktadır.

4) Bağlantılı bir görevlendirme yapıldığında ya da düşük vekalet ücretli bir görevlendirme yapıldığında eşitsizlikleri engellemek için manuel olarak ayrı bir liste tutulmakta, meslektaşlarımızın hak kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Ancak uygulanmakta olan bu atama sistemi ile ilgili meslektaşlarımızdan gelen yakınmalar doğrultusunda Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun 13.11.2014 tarih ve 5/30 sayılı kararı ile puanlama sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

Buna göre ise;

1) Mevcut liste korunarak adli yardım listesinde kayıtlı tüm avukatların puanları 01.01.2013 tarihi itibarı ile sıfırlanacaktır.

2) Görevlendirme ile avukata aldığı görevin vekalet ücreti karşılığı olarak belli bir puan verilecektir.

3) Daha düşük vekalet ücreti ödenmesini gerektiren görevlendirmelerde alınan puan ile daha yüksek ücret ödenmesini gerektiren görevlendirmelerde alınan puan farklı olacak, böylelikle hak kaybını engellemek için manuel bir liste tutulmasına gerek kalmayacak, herkes ortalama puana göre görev alabilecektir.

4) Adli yardım listesine yeni eklenen avukatlar ortalama puanla listeye eklenecektir.

5) Mevcut sistemde olduğu gibi görevlendirilen avukat göreve başladığını Adli Yardım Büromuza bildirmediği sürece yeniden listeye eklenemeyecek ve yeni görev alamayacaktır.

6) Hali hazırda yapılan görevlendirme listesi korunacaksa da yeni sisteme geçiş ile birlikte puanlar esas alınacağından mevcut listeden geçici birkaç sapma olabilecek ancak zaman içinde puan esasının uygulanması ile birlikte eşitsizlik söz konusu olmayacaktır.

 

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23